Wnioski dzięki jakim można skompletować całościową dokumentację związaną ze sprawami komorniczymi udostępnione są na witrynie komornika sądowego Dariusza Markockiego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Na stronie opublikowano potrzebne wnioski, jakie bez wątpienia będą znaczące w określonych sprawach. Będą to: wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wniosek o wszczęcie postępowania o egzekucję alimentów, wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego, wniosek o doręczenie korespondencji zgodnie z zobowiązaniem Sądu, formularz wniosku egzekucyjnego, ogólny wniosek kierowany do komornika, urzędowy formularz skargi na czynność komornika, wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie o egzekucję alimentów, wniosek o eksmisję, formularz wykazu majątku dłużnika zgodnie z artykułem 801(1) kpc.

Z poziomu strony głównej wskazanego specjalisty od windykacji można także przejść do systemu elektronicznych licytacji. Witryna komornik mikołów przygotowana jest wyjątkowo dokładnie, wobec czego nie ma niebezpieczeństwa, że coś byłoby niewyjaśnione. W obrębie działalności komornika znajdują się rozstrzygnięcia o roszczeniach cywilnych na drodze przymusu egzekucyjnego. Do zadań komornika wlicza się także zajęcie majątku dłużnika a także wykonywanie świadczeń z obrębu egzekucji alimentów.

W ramach posiadanych kompetencji Dariusz Markocki przeprowadza spis inwentarza, na bazie jakiego sporządza potem protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego albo wydaniem orzeczenia. Dodatkowo, jest osobą posiadającą uprawnienia do wręczenia: zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów oraz pism jakie zawierają potwierdzenie odbioru i oznaczenie daty. Usługi obejmą również: sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami oraz przeprowadzanie licytacji komorniczych. Komornik Dariusz Markocki zgodnie z przepisami z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych posiada kompetencje do poprowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciw dłużnikom z całego terenu całego województwa śląskiego, z określonymi wyłączeniami.