By w pojeździe wystąpił element aktywujący doładowanie potrzebne jest dostarczenie sprężonego powietrza do silnika. Za cykl ten odpowiedzialne są dwa sprzęty osadzone na wale. Te urządzenia to tak zwana gorąca część, czyli turbina oraz część chłodna, a mianowicie sprężarka.

Są one ze sobą połączone i w następstwie tego użytkowana jest wspólna nazwa, inaczej turbosprężarka. Zarówno turbina, jak oraz sprężarka mają wzajemnie na siebie wpływające wirniki, jakie pierwotnie wprawiane są w ruch przez gazy wylotowe. Przy silnikach o lepszej pojemności skokowej wykorzystuje się dwie równoległe turbosprężarki oraz mówi się wtedy o systemie Twin Turbo, lub też Bi Turbo. Turbosprężarki wytwarzają dosyć wysoką temperaturę, a to zdołałoby spowodować tzw. wczesne zdetonowanie benzyny oraz awarię silnika – regeneracja turbosprezarek. Ażeby wykluczyć taką ewentualność zaleca się zastosowanie wysokooktanowej benzyny. Problem ten nie dotyczy natomiast silników diesla.

Wolno wtrącić o tym, że z początku turbosprężarka była wykorzystywana w samochodach ciężarowych oraz był to rok 1938. Zastosowanie jej w pojazdach personalnych przypada dopiero na rok 1973. Pionierem tego urządzenia był Szwajcar Alfred Buchi. Wielokrotnie turbosprężarka występuje w pojazdach, niemniej jednak ma zastosowanie również we wszelkiego rodzaju maszynach. Czym w rzeczywistości jest takie urządzenie? To układ turbiny oraz sprężarki, które to są umiejscowione na jednym, wspólnym wale. Zarówno turbina, jak oraz sprężarka, pracują razem, ale na nieco innej zasadzie. Spaliny z silnika zasilają turbinę, natomiast sprężarka za pomocą sprężonego powietrza ma za zadanie zasilić silnik.

Wobec tego działanie turbosprężarki ma newralgiczną rolę przy wprawianiu w ruch machiny. Takie turbosprężarki jesteśmy w stanie odszukać nie tylko w aucie, niemniej jednak na przykład w kotłach parowych. Turbosprężarka wielokrotnie występuje w silnikach diesla. Turbodoładowanie jest naturalnie wypadkową obszernej mocy turbiny, przy wysokim sprężeniu powietrza, które to znamionuje się obszernym ciśnieniem oddziałującym na łopatki turbiny. Samą sprężarkę możemy zatem nazwać maszyną energetyczną, której zadaniem jest podniesienie ciśnienia gazu, w tym wypadku wydechowego. Wtedy to turbina osiąga wysoką moc obrotową.