Projekty i ozdoby mieszkalnych wnętrz oraz osiedli

W swoim początkowym założeniu osiedla miały tworzyć miejsce nie tylko czysto mieszkaniowe, lecz również zawierać budynki użyteczności publicznej, jak szkoły, banki, poczty, sklepy.