Nieraz napotykamy się ze zjawiskiem pozostawania w nieformalnych związkach osób, które uprzednio wystąpiły o rozwód. Takie procesy zwykle ukończone są orzeczeniem o rozwodzie bez orzekania o winie. Nie są to bowiem rozwiązania mające na celu trwałe zwieńczenie danego związku, a tylko zmianę jego statusu cywilnego. Taki rozwód spowodowany jest najczęściej chęcią polepszenia własnej sytuacji walutowej.

Samotne matki, lub ojcowie wychowujący dzieci mają albowiem prawo do świadczeń społecznych, jakie przeważnie nie są przyznawane familiom z uwagi na ich poziom pieniężny. Razem zarabiane finanse o wiele wykraczają poziomy ustalone w ustawach i prawach wykonawczych. Z uwagi na kłopoty materialne dużo małżeństw decyduje się na pozostanie w nieformalnym związku partnerskim, a tym samym uzyskanie rozwodu.

W sądach nie badana jest detalicznie przyczyna takiego postanowienia rozwodowego, a w następstwie tego nie ma wyraźnie możliwości odmowy przyznania rozwodu. Nic w następstwie tego nadzwyczajnego, jako że procedura jest tak łatwa, że tego typu decyzje coraz częściej padają w życiu społeczeństwa. W prawie występują różne formy uzyskania rozwodu. Nie zmieniają one, w żaden sposób, wyniku danego postępowania, niemniej jednak zmianie ulega metoda uzyskania takiego wyroku.

W większości wypadków stosowana jest forma rozwodu bez opiewania o winie. Jest to najszybszy oraz najłagodniejszy sposób na zakończenie związku małżeńskiego. Taki rozwód bowiem nie wymaga udowadniania żadnych racji, a jedynie potrzebne jest złożenie zgodnych oświadczeń o chęci rozwodu – sprawdź Jak uzyskać rozwód. Z uwagi na uproszczoną procedurę oraz zdecydowanie szybkie tempo rozpatrywania owych wniosków, dużo małżeństw korzysta właśnie z takiego rozwiązania. Nie chcą oni także opowiadać o prywatnych komplikacjach, jakie spotkały ich w trakcie trwania małżeństwa. Niemniej jednak istnieje także procedura orzeczenia o winie, w jakiej obarczona za rozpad małżeństwa zostaje jedna osoba. Takie rozwody są trudniejsze oraz o wiele bardziej długotrwałe. Należy bowiem przytoczyć fakty oraz dowody, które potwierdzą stawiane zarzuty. Z orzeczenia o winie korzysta najmniejsza część społeczeństwa i wyłącznie w sytuacjach, w jakich porozumienie nie ma racji bytu.