Rodzice na ogół pragnęliby dla własnych dzieci kariery sądowej. Jakkolwiek jednocześnie w stworzonym przez nas kraju zaufanie do prawników cały czas maleje. Dotyczy to również adwokatów, choć niegdyś wśród zawodów prawniczych cieszyły się najogromniejszym zaufaniem. Wypływało to z faktu, iż adwokaci jednoczyli się z obrońcami opozycjonistów, co wywierało do nich sympatię. Po przemianach konstytucyjnych spostrzegamy to naturalnie dzięki mediom, iż adwokaci bronią nie zawsze legendarnych osób publicznych. Adwokat wspomaga niemniej jednak kontrahentowi w imię prawa, według którego każdy ma do takiej obrony prawo, bez względu od własnego stosunku do popełnionego przez niego działania.

Chociaż jakikolwiek mecenas ma obowiązek przestrzegać zasad etyki adwokackiej zawartej w Kodeksie Etyki Adwokackiej, to niemniej jednak nie wystarcza, żebyśmy im ufali. Kodeks ten mówi przejrzyście, że stosunek klienta oparty jest na zaufaniu oraz adwokat powinien zakończyć współpracę z klientem jeżeli ten stracił to zaufanie. Atrakcyjne, ilu mecenasów rzeczywiście zdecyduje się to robić w takiej sytuacji? Starożytni jak mieli w tym wypadku rację. Nieznajomość prawa standardowo szkodzi, ponieważ nie jest żadnym wyjaśnieniem, kiedy popełni się czyn niedozwolony, stojący w sprzeczności z jakimś aktem prawnym. Nie sposób niemniej jednak zapoznać całego prawa obowiązującego w danym kraju. Też prawnicy specjalizują się w wskazanych jego dyscyplinach. I tak nawet kancelaria adwokacka Łódź koncentruje się albo na przepisach prawa karnego, bądź na sprawach rozpatrywanych przez sądy rodzinne i tak dalej.

Zwykłemu człowiekowi nadzwyczaj łatwo wstąpić w konflikt z prawem, bowiem, jak wspomniałam, gąszcz przepisów jest w zasadzie nie do ogarnięcia. Kiedy tak właściwie już tak się zdarzy bez wątpienia warto poszukać pomocy kogoś takiego, jak adwokat. Nie tylko pomoże nam w pełni zrozumieć kłopot, w jakim się odszukaliśmy, lecz może sprawnie przeprowadzić nas przez meandry potencjalnego procesu karnego. Koszt, jaki to za sobą niesie oraz tak może być o wiele niższy, aniżeli bez takiego fachowego wsparcia. Prawnik może przydać się nam w najmniej oczekiwanym momencie. Warto znać prawo w miarę możliwości. Jednakowoż należałoby również zaufać fachowcowi, kiedy już zajdzie taka potrzeba.