Tak jak wszystko na świecie również robot ziemne podlegają autorytatywnej klasyfikacji. Z jakiego powodu jest tak także w tym wypadku? A więc odpowiedź na to pytanie jest mimo pozorom niezwykle łatwa a to znaczy wszystko zależne jest od tego że technologia prac ziemnych zależna jest od niezwykle wielu składników do jakich zalicza się między innymi mechanizację, czas wykonania oraz naturalnie warunki i właśnie w związku z tym można dokonać miarodajnej prostej klasyfikacji tych robót.

Jak więc wolno klasyfikować roboty ziemne? Zacznijmy od tego, że ów klasyfikacja robót budowniczych obejmuje w głównej mierze roboty określane mianem robót podstawowych robót wykończeniowych, prowizorycznych oraz naturalnie porządkowych. O tego istnieją jednak jeszcze pewnego typu metody pomiaru robót które określa się mianem przedmiarowania a one wykonywane są przede wszystkim biorąc pod uwagę jednostki miar jakie zależne są oczywiście od rodzaju prac jakie są wykonywane. Brzmi to wszystko dość skomplikowanie, niemniej jednak dla osób, które zajmują się tym na co dzień adekwatnie nie ma nic łatwiejszego bo tego rodzaju działania to po prostu dla nich chleb codzienny. Należałoby jednak bliżej przyjrzeć się tematyce robót ziemnych typu saperskie.pl – prace saperskie i wytłumaczyć co oznaczają pojedyncze typy robót.

A wobec tego idąc od początku mamy roboty bazowe jakie obejmują naturalnie makroniwelację a w takim razie wypełnianie terenów, jakie są przeistoczone w sposób niekorzystny i stanowią detal rekultywacji technicznej danego terenu. Dalej w kwestii robót budowniczych warto wspomnieć o robotach ziemnych wykończeniowych a w związku z tym podzielonych na makro oraz mikro niwelację – w tym wypadku mikro świadczy po prostu wyrównywanie mniejszych terenów. Roboty przygotowawcze oraz porządkowe stanowią wyłącznie dziesięć procent prac i polegają w głównej mierze na usuwaniu darniny i roślin z obszaru.