Jedną z odmian inwestowania bezsprzecznie pozbawioną wszelkiego niebezpieczeństwa jest lokowanie nadwyżek finansowych w legendarne konta oszczędnościowe. Są to innowacyjne produkty bankowe, które są połączeniem tradycyjnych kont osobistych i popularnych lokat terminowych. Konta oszczędnościowe łączą najogromniejsze przymiotniki tych obydwu artykułów służących gromadzeniu dewiz w bankach. Jedną z nich jest możliwość wpłacenia pieniędzy na rachunek bankowy, który jest zdecydowanie wyżej oprocentowaniu, aniżeli sztampowe konto osobiste, z którego korzystamy robiąc kupowanie i przelewając na nie comiesięczne wynagrodzenie.

Dziś prawie wszelkie banki proponują w katalogu artykułów finansowych rachunki oszczędnościowe, które w większości wypadków są nawet wyżej oprocentowane aniżeli klasyczne lokaty bankowe.

Przewaga rachunków oszczędnościowych nad lokatami terminowymi polega nie jedynie na ich wyższym oprocentowaniu, lecz także na możliwości luźnego zarządzania zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi – przetestuj Roman Ziemian . Reguły rachunku oszczędnościowego nie przewidują zablokowania dewiz na określony czas, lecz dopuszczają ich swobodne wpłacanie i wypłacanie w dowolnym czasie. Jedną z znacznie bardziej znanych form inwestowania jest lokowanie środków pieniężnych w siedziby mieszkalne przeznaczone do oddaniach w najem. Inwestycje tego typu są obarczone niedużym stopniem ryzyka inwestycyjnego.

Najogromniejsze zyski możliwe są do osiągnięcia w znacznych aglomeracjach, będących siedzibami licznych firm dających miejsca pracy, a również siedzibami wyższych uczelni. W tego rodzaju miastach występuje niezmiernie wielkie zapotrzebowanie na dzierżawienie lokali mieszkalnych zarówno przez środowisko studenckie, jak i przez młodych ludzi przybywających do wielkich miast w poszukiwaniu pracy.

W wypadku wynajmowania mieszkań studentom, najogromniejsze zyski można osiągnąć w wypadku posiadania znacznego lokalu – co najmniej 3 pokojowego. Im pokaźniejsza liczba wynajmujących studentów, tym szanse na osiągnięcie pokaźniejszych zysków. Tego rodzaju przychód można osiągnąć zarówno wówczas, gdy inwestor ma wolne środki pieniężne, jak i wówczas, gdy decyduje się na inwestowanie dewiz pochodzących z kredytów bankowych.