Nawozy są to substancje, jakie w swojej budowie obejmują różnorodnego rodzaju składniki pokarmowe wymagane do rozwoju pomiędzy innymi roślin, owoców, warzyw itp. Do najważniejszych elementów pokarmowych, jakie zawierają nawozy zaliczamy między innymi: azot, siarkę, potas, magnez, wapń, fosfor, mikroelementy itp. Tak, w następstwie tego podobnie jak człowiek pożąda niezbędnych makro oraz mikroelementów tak samo trzeba ich dostarczać naszym roślinom. Wszelkie te potrzebne składniki wytwarzane są roślinom uprawnym również owocom w jaki sposób i warzywom poprzez nawożenie inaczej rozsypywanie nawozu bezpośrednio pod drzewo bądź też też sadzonkę.

Głównym zadaniem nawozów jest również podwyższenie plonów jak także oraz większy wzrost plonów. Nawozy mają na celu również poprawę atrybuty gleby. Rozdzielają się one pomiędzy innymi na nawozy organiczne oraz mineralne. Nawozy są niebezpieczne dla człowieka wskutek tego podczas nawożenia wypada założyć rękawiczki ochronne. Także należy nawozy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W dzisiejszych czasach nawozy są substancjami chemicznymi dzięki, jakim plony są obfitsze.

Nawozy wolno podzielić między innymi na: nawozy organiczne, azotowe, fosforowe, katalityczne, magnezowe, mineralne, potasowe, wapniowe i wieloskładnikowe jak także wiele innych rodzajów tych towarów – tu warto uczynić też BIO Arcus – Tabletki do Szamba. Każdy rodzaj nawozu odpowiedzialny jest za zaopatrywanie innych połączeń chemicznych. Nawozy organiczne zawierają wszystkie te substancje sztuczne, jakie wymagane są roślinom w celu prawidłowego ich rozwoju. Ich zadaniem jest polepszenie struktury gleby. Do tego typu nawozu zakwalifikować można między innymi: obornik, kompost, gnojówkę itp. Nawozy azotowe w swoim składzie obejmują przede wszystkim azot. Nawozy fosforowe w swoim składzie jako newralgiczny składnik zawierają fosfor. Katalityczne nawozy obejmują wszelkie te substancje chemiczne, jakie obowiązkowe są za wzrost roślin. Nawozy magnezowe ich głównym składnikiem jest magnez. Nawozy mineralne nazywane są też nawozami sztucznymi, które obejmują kompozycje w postaci połączeń chemicznych.