Obsługa firm w kancelarii adwokat Iwony Cebo – Kubiczek jest sprawna oraz opiera się na wysokich standardach. Firmy mogą przede wszystkim skorzystać z bieżącej obsługi prawnej. Obejmie ona: sporządzanie umów oraz opinii prawnych, opracowywanie ogólnych reguł dystrybucji lub o świadczeniu usług, doradztwo z obrębu prawa pracowniczego, sporządzenie kontraktów menadżerskich, sporządzanie umów o zakazie konkurencji, opracowywanie regulaminów pracy i regulaminów dotyczących wynagrodzenia, sporządzanie aktów wewnętrznych w przedsiębiorstwie, prowadzenie negocjacji z klientami biznesowymi, reprezentację w postępowaniu sądowym.

Z tego powodu, w dyscyplinie adwokaci dąbrowa górnicza usługi wskazanej ekspertki traktowane są jako wieloaspektowe. Pomoc poszerzona jest także o prawo handlowe, w zakresie problematyki do jakiej zaliczają się: utworzenie spółek, przekształcenia i likwidowanie spółek, odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, opracowanie aktów wewnętrznych, opracowanie i opiniowanie umów a także tematy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego. Przedsiębiorcy zdecydowani są też na wsparcie Iwony Cebo – Kubiczek odwołujące się do prawa administracyjnego oraz podatkowego.

Kancelaria zapewnia im wówczas: reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej, otrzymanie ważnych decyzji administracyjnych, wykonywanie odwołań od różnych decyzji administracji, reprezentację przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi a także przed NSA, sporządzanie odwołań od decyzji Urzędu Skarbowego, wsparcie prawne w sprawach z obrębu ustawy uchwalonej 29 sierpnia 1997 roku, pomoc prawną w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami, jak i pomoc w sprawach dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. W celu rozpoczęcia współpracy, należy zadzwonić pod numer telefonu udostępniony na stronie kancelarii oraz zapisać się na konsultację.