Mecenas zwykle posiada upoważnienia nadane mu przez osobę, jakiej interesów broni za pośrednictwem porządnego upoważnienia na piśmie, lub złożonego apud acta, czyli przez stawiennictwo w sądzie. W ten sposób adwokaci mogą reprezentować swoich klientów na rozprawie oraz w innych postępowaniach prawnych i administracyjnych – polecamy adwokat Niemcy. Wykonywanie zawodu mecenasa opiera się na zasadzie wolności i niezależności. Zasady zaufania i odpowiednich stosunków dopasowują stosunki między konsumentem a adwokatem, które to podlegają tajemnicy zawodowej.

Adwokat jest zobowiązany wobec własnego konsumenta, i powinien kierować procesem w sposób świadomy odpowiedzialności społecznej, w której się znajduje. Powinien egzekwować swoje powinności w sposób krytyczny i asertywny. Wszystko to ma na celu zachowanie pokoju społecznego, bo jest on współpracownikiem systemów sądowych danego kraju. W zależności od kraju, adwokaci są zrzeszeni w różnych stowarzyszeniach. W niektórych krajach istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z rad prawnych dla osób niemogących sobie pozwolić na adwokata. Tradycyjnie, adwokaci wykonywali swój fach indywidualnie lub w małych grupach. W Stanach Zjednoczonych, pod koniec XIX wieku, zaczęły się łączyć większe grupy. Tendencja ta błyskawicznie przedarła się do Europy, a potem do pozostałych krajów; co sprawiło gigantyczny rozwój tego zawodu. Jako nadzwyczajny przykład, można wtrącić o Francji, gdzie nawet dzisiaj, z nielicznymi wyjątkami, adwokaci pracują sami czy też w małych grupach.

Ogólnie rzecz biorąc istnieje kilka sposobów, w jakich mecenasi się organizują. Pierwsza forma organizacyjna polega na tym, że wykonują zawód sami czy też w małych grupach. Drugi sposób polega na tym, że adwokaci dzielą ten sam budynek i wspólnie opłacają koszty jego utrzymania. Trzecią odmianą, obojętnie od wybranej struktury korporacyjnej, są kancelarie prawne, w jakich na ogół koncentruje się najogromniejsza część adwokatów, którzy wykonują znaczącą pracę na rzecz kraju, korporacji, rządu oraz osób. Z innej perspektywy, wolno oznajmić, że kancelarie nieustawodawcze dzielą się na małe, średnie i duże.