Pożar jest absolutnie niekontrolowanym przez człowieka procesem, który ma okazję wystąpić w wyniku nie respektowania rozkazów i zakazów przeciwpożarowych. Oprócz tego zagrożenie wybuchem pożaru ma prawo nastąpić w skutku spalania, które oznacza proces wpływania na siebie obopólnie materiału łatwopalnego z ogniem. Podział pożarów polega na ujednoliceniu różnych ich typów w kilka grup, co upraszcza opinię sytuacja, jaka ma miejsce podczas akcji ratunkowej. Z tego również względu ognie podzielone są na cztery grupy. Do głównej z tych grup kwalifikuje się pożary, jakie są typu organicznego oraz dotyczą ciał ciągle korzystających z naszej oferty. W tym przypadku powszechne jest to, że ulegają im przeważnie: papier, słoma, czy też drewno. Druga grupa to ognie dotyczące cieczy. W tym obrębie odnajdują się, w związku z tym: paliwo, oleje, tłuszcze oraz smoła. Znacząca grupą jest także grupa trzecia, mieszcząca w sobie pożary gazów. Mamy tutaj do czynienia z metanem, acetonem, wodorem, i gazem miejskim.

Poprzednią, czwartą grupą są pożary sprzętów elektrycznych, inaczej tych, które znajdują się pod ciśnieniem czy też napięciem – przetestuj https://bariery-ogniowe.pl/. Jeżeli pożar pozostanie wcześnie dojrzany, zanim dojdzie do jego rozprzestrzenienia, jest szansa ugaszenia go już niewielką liczbą środka gaśniczego. Niestety ta sytuacja nie zdarza się, gdy pożar zdąży ogarnąć już na przykład kompletny obiekt. Najpowszechniejszym i z reguły stosowanym środkiem gaśniczym jest woda.

To właśnie dzięki jej przeznaczeniu możliwe jest ochłodzenie palącego się ciała. Przeważnie używa się jej do gaszenia budynków, instalacji elektrycznych. Prócz tego, że gasi ona ogień, ma także szansę osadzania dymu, który nie unosi się na obszerne odległości. Podczas gaszenia wodą należy pamiętać, że nie wolną używać jej do ciał reagujących z wodą, takich jak: potas, oleje, lub wapno, a też do instalacji elektrycznej, która w dalszym ciągu znajduje się pod gigantycznym napięciem. Innym specyfikiem gaśniczym jest piana gaśnicza, jaka dzieli się na mechaniczną oraz chemiczną. Prócz tego coraz częściej użytkuje się dwutlenek węgla, jakim można gasić nieomalże wszystkie rodzaje pożarów, oraz halony, które są cieczami niepalnymi.