Prócz celu przeznaczenia wypożyczonych pieniędzy, kredyty jesteśmy w stanie również rozróżnić ze względu na walutę, w której zostaną wypłacone środki pieniężne. Okazuje się, że niektóre kredyty hipoteczne na powierzchni czasu opłacają się wraz ze metamorfozami kursu walutowego. Tak więc mamy dwa typy takich kredytów. Klasyczny: walutowy, który udzielany jest w walucie polskiej, niemniej jednak w momencie podpisania umowy przeliczany jest na walutę obcą – np. frank szwajcarski, czy euro po bieżącym kursie.

Instytucja finansowa zarabia tutaj nie na oprocentowaniu pożyczki, a na skokach kursów finansowych. W związku z tym jak to działa? Gdzie jest haczyk? Cóż, banki podobnie jak kantory oferują wymianę walut, tak w takim razie oraz one posiadają prywatne szkolenia kupna oraz sprzedaży obcej waluty. Najbardziej zyskownym strukturą dla banku jest tzw. Spreading – znacznie więcej o tym oraz innych sprawach na stronie internetowej pozyczkihipoteczne.biz. Kwota udostępniana kredytobiorcy jest dzielona przez kurs kupna waluty obcej przez bank, a raty spłacane są po przemnożeniu ich przez kurs sprzedaży waluty obcej w tym banku. System bardziej liberalny wobec klienta to fixing. Udostępnianie oraz spłata odbywają się przez przemnożenie sum przez uśredniony dzienny kurs kupna oraz sprzedaży waluty zagranicznej przez ten bank.

Kredyty udostępniane w walutach zagranicznych powinni brać ludzie orientujący się w kursach walutowych, ich skłonnościach oraz dążnościach do nieprzewidywalności. Panujący do niedawna spreading ugotował wielu polskich kredytobiorców, którzy musieli zaciągać dodatkowe zobowiązania, żeby zrealizować swoje cele, albowiem po skokach kursów walutowych pożyczona kwota znacznie się pomniejszyła i nie było ich stać na dokończenie inwestycji. Łagodniejszym rozwiązaniem jest fixing, jaki działa na podstawie kursów uśrednionych, ale oraz on zawodzi. Trzecim rozwiązaniem problemu dla upartych jest kredyt dominowany. Udzielany jest na konkretną z góry ustaloną sumę w walucie krajowej. Kwota ta przeliczana jest po powszednim kursie na walutę obcą. Odkrywcza obca kwota dzielona jest na transze, jakie będą wypłacane po realizacji następnych punktów planu. W momencie wypłaty transze w obcej przeliczane są na walutę krajową oraz w takiej wysokości wypłacane. Czy kwota będzie wystarczająca? Cóż, to zależy od codziennych kursów kupna i sprzedaży waluty zagranicznej w danym banku.