Komfortowe użytkowanie telefonu – mocowania
Jedno z najpopularniejszych urządzeń innowacyjnej generacji, innymi słowy telefon komórkowy, wymyślony pozostał ponad pięćdziesiąt lat temu. Pierwsze działające urządzenie opisano w Nowym Jorku czterdzieści lat do tyłu. Telefon ten ważył nieomalże kilogram oraz miał gabaryty cegły budowlanej.

Działanie tego typu telefonów bezprzewodowych oparte jest na stosowaniu sieci stacji przekaźnikowych. Pod pojęciem komórki w systemie telekomunikacyjnym rozumie się aspekt zdominowany przez jedną stacje przekaźnikowa. Komórki są zróżnicowane pod względem wymiarów, a wielkość ta uzależniona jest od typu terenu i jego zaludnienia. Największe są megakomórki wykorzystujące z satelity, zaś na rewirach pozamiejskich o promieniu około kilkunastu kilometrów wykorzystuje się mikrokomórki.

Gęstszej sieci wymagają tereny gęsto zaludnione, wskutek tego na obszarach miast wykorzystuje się mikrokomórki, o promieniu do kilku kilometrów. Najmniejsze są tak nazywane piko komórki, będące niekiedy sieciami immanentnymi znajdujące się na obszarze wewnętrznym budynków.

Telefonia komórkowa stała się dla człowieczeństwa tak istotnym wynalazkiem, iż jej rozwój oraz udoskonalenie przebiegać zaczęło w błyskawicznym tempie i obejmować swym zakresem cały świat, co potwierdzają takie dodatki, jak ładowarka sieciowa. Sto kilkadziesiąt lat upłynęło od uruchomienia początkowych smartfonów na korbkę do telefonów III generacji gwarantujących kontakt wizualny pomiędzy rozmówcami. Telefon okazał się wynalazkiem epokowym, w następstwie tego wspierało go tak intensywne ulepszanie oraz modernizowanie. Po telefonach z tarczą numeryczną nastały aparaty wyposażone w klawisze i telefony bezprzewodowe. Skonstruowanie ich było efektem opracowania układów scalonych.

Pierwotnie telefony bezprzewodowe przekazywały dźwięki w sposób analogowy, natomiast opracowanie systemu cyfrowego – GSM -zapoczątkowało gruntownie rewolucyjną oraz jedną z najdynamiczniej rozwijających się na świecie branż, a mianowicie telefonię komórkową. Wygenerowała ona eksplozję projektów oraz innowacji technologicznych. Konsekwencją ich stało się upowszechnienie i spopularyzowanie systemu.