Księgowość jest rozbudowanym i złożonym systemem dotyczącym zarządzania kapitałami. Ma dużo aspektów, jednak jej bazowe zasady odnajdziemy niemal w każdym podręczniku ekonomii. Mamy prawo być pewni, że biuro rachunkowe, do jakiego udamy się po wskazówkę finansową, będzie z tymi zasadami miało do czynienia na co dzień. Koronną zasadą rachunkowości jest norma memoriału, jaka mówi o tym, że każde sprawozdanie rachunkowe powinno zawierać całość operacji finansowych z danego przedziału czasowego. Po pewnym czasie niezwykle istotne jest zachowanie ciągłości w prowadzonych rozliczeniach. Dalej, wypada ściśle przestrzegać zasady współmierności, a więc uwzględniania w danych rozliczeniach zysków i kosztów pochodzących tylko i wyłącznie z danego okresy księgowego. Zasada ostrożności przestrzega księgowych przed nadmiernie ogólnym prowadzeniem rachunkowości i nakazuje prowadzenie rozrachunków tak, aby oddawały faktyczny, nie zdeformowany stan rzeczy. Z tym także wiąże się norma wiernego obrazu, zwana też zasadą wyższości formy nad treścią.

Kiedy ktoś popełnia błąd czy pomyłkę najważniejsze, żeby umieć wskazać sprawiedliwie osobę, jaka powinna ponieść za to odpowiedzialność. W wypadku prawa, a głównie finansowego, o błąd nie trudno, przepisy niejednokrotnie są skomplikowane w interpretacji, zawiłe i nieraz się zmieniają. Nieznajomość prawa nie zwalnia nas niestety od zobowiązania. Jeżeli popełnimy błąd np. w rozliczeniu podatkowym czy księgach rachunkowych prowadzonej przez nas firmy, musimy liczyć się z konsekwencjami. Biuro rachunkowe https://www.biurorachunkowerr.pl/ksiegowosc/, jeśli z pomocy takiego korzystamy, również do pewnego stopnia może odpowiadać za nieścisłości w naszych rozliczeniach. Wszystkie niemniej jednak grzywny, kary i konsekwencje błędu dotyczą tylko nas jako podatników. Nasze biuro rachunkowe może wyłącznie być nam winne odszkodowanie, jeżeli na drodze prawnej udowodnimy, że wina nie spoczywa u nas a na barkach firmy rachunkowej, jaką wynajęliśmy. Jakiekolwiek biuro księgowe jest zobowiązane do posiadania ubezpieczenia OC od odpowiedzialności cywilnej.