W każdej siłowni znaczący jest sprzęt do ćwiczeń. Niewątpliwie jeśli pominiemy fakt, że miejsce takie wyposażone jest w kilka atlasów, jakie także w swej konstrukcji prognozują wmontowanie godziwego miejsca aby usiąść, czy choćby oprzeć się. Ławeczka taka może być zarówno zamocowana na stałe, jak także może być szczegółem, jaki możemy przenieść. Jest to przeważnie metalowa konstrukcja z miękkim, obitym skórą materiałem. Ważne aby materiał ów był sztywny i nie ulegał zbytnim wgnieceniom, albowiem to na nim się kładziemy, lub też również na nim siadamy. Najprawidłowiej jeśli ławeczka taka jest tak skonstruowana, że można po części ją podnieść, tak że tworzy się coś w formie oparcia.

Wtedy to możemy wykonać kilka akcesoryjnych ćwiczeń, na inne partie mięśni. Potrzebnym szczegółem tego typu sprzętu są przynajmniej dwa statywy, jakich wysokość jesteśmy w stanie regulować – wypróbuj też bieżnia elektryczna. Są to stabilne stojaki, na których lokujemy gryf z ciężarkami. Przy ławeczce takiej możemy zrealizować większość bazowych ćwiczeń, chociaż w odróżnieniu od atlasu, przy co niektórych z nich niezbędny będzie nam ktoś do pomocy. Ławeczka taka jest również imponującym miejscem na wyćwiczenie mięśni brzucha, gdyż można na niej ćwiczyć skłony, czyli tak zwane brzuszki.

Warto tutaj nadmienić, że ten sam ciężar, jaki podnosimy na ławeczce ma okazję się wydawać trochę cięższy, niż w przypadku kiedy podobne ćwiczenie egzekwujemy na atlasie, gdzie maszynerie są tak skonstruowane, żeby umożliwić nam jak najwygodniejsze przymocowanie się z ciężarami. W siłowni z pewnością spotkamy się z wieloma ciężarkami. Niektóre z nich nakładane są na tak nazywane gryfy, innymi słowy metalowe rurki, które z całych sił staramy się podnieść możliwie najwięcej razy. Gryf jest tak zbudowany, iż ma specjalną przestrzeń do chwytania, zawsze osłoniętą od tej, gdzie zakłada się kolejne krążki, tak by te nie przesunęły się w kierunku naszych rąk. Gryf taki jesteśmy w stanie także nazwać sztangą oraz po jakiejkolwiek mamy wyodrębniony takiej samej długości odcinek, gdzie wsuwane są ciężarki. Ich waga jest dość różna i mogą one ważyć 10, czy 20 kg, jednak też znajdziemy tu krążki 1-, 2-kilogramowe.