Jeszcze parę lat temu w Polsce studia odbywały się systemem jednolitym. Po prostu każdy, kto dostał się na wymarzony kierunek, musiał studiować na nim pięć lat. W niektórych wypadkach okres ten trwał cztery oraz pół roku, w innych, na przykład w wypadku studiów lekarskich sześć. Jednakże w związku z ogólnie dominującym w krajowej edukacji nurtem ujednolicenia systemu szkolnictwa, również wyższego ze wzorcami zagranicznymi, a chociaż tymi, jakie panują w Unii Europejskiej, postanowiono wprowadzić dwustopniowy system studiowania.

W związku z tym aktualnie studenci muszą w pierwszej kolejności pozyskać tytuł licencjata a dopiero potem, po dodatkowych dwóch latach studiów, magistra. W praktyce nie zmienił się wobec tego sam okres studiowania, a jedynie zasady. Na początku zakwalifikować należy trzyletnie studia licencjackie. W tym okresie wypada zdobyć podstawową wiedzę z danej dziedziny, jaką potwierdza praca licencjacka bądź też doktorska – tutaj w korekcie pomogą eksperci z usługi korektorskie. W praktyce niejednokrotnie bez ustanku wygląda to tak, że w ciągu trzyletnich studiów licencjackich komasuje się aspekt materiału, może nieco okrojony, jaki poprzednio rozłożony był na pięć lat studiów magisterskich. Po trzech latach, innymi słowy sześciu semestrach nauki, studenciaki podchodzą też do egzaminu licencjackiego. W tym celu piszą prace i zdają egzamin z całego materiału, jaki podczas studiów licencjackich muszą sobie przyswoić.

Oczywiście studenci w szeregu przypadków narzekają na taki system, albowiem żąda od nich sporo większego wkładu pracy i zaangażowania. Należy również jednak pamiętać, że z drugiej kwestii oryginalny system, zakładający podział okresu studiów na trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie magisterskie, daje niemało więcej możliwości aniżeli wcześniejszy. Okazuje się na przykład, iż po uzyskaniu tytułu licencjata z wybranego kierunku, wolno kontynuować naukę na pokrewnym, jednakowoż całkiem innym kierunku. W efekcie dana figura zdobywa wykształcenie z dwóch sfer, co czyni ją o wiele bardziej atrakcyjną na rynku pracy. Oczywiście jeśli ktoś jest zaciekawiony daną dziedziną, może też nadal ja studiować i uzyskać tytuł magistra właśnie z niej.