Imponującej jakości separatory substancji ropopochodnych produkuje marka Ekoivent. Są to trwałe oraz niezawodnie działające urządzenia, sprawdzające się w wielu okolicznościach. Na przykład, w chwili oczyszczenia ścieków z myjni samochodowych albo w czyszczeniu zaolejonych ścieków deszczowych z parkingów. Innowacyjne urządzenia przepływowe zasilane są dopływem grawitacyjnym, a jeśli jest niezbędne pompowanie wody to buduje się pompownię z separatorem. Reguła działania separatorów substancji ropopochodnych zaznaczona jest na stronie.

Każdy wyrób jakim jest separator substancji ropopochodnych jest opisany, a kiedy kupujący chce zdobywać więcej wiadomości, to może skontaktować się z działem obsługi klienta. Wiodącym zadaniem separatorów jest oddzielenie substancji ropopochodnych od wody przed wlotem do kanalizacji. Oczyszczanie odbywa się z wykorzystaniem procesu łączenia cząstek w jedną oraz rozdziału ciał stałych. W wyniku przepływania ścieków przez specjalnie dopasowane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe połączą się w większe skupiska.

Dojdzie wówczas do flotacji substancji ropopochodnych oraz zgromadzenia się na powierzchni zwierciadła wody. Oczyszczony strumień poprzez zasyfonowany kanał odpływa z urządzenia. Separatory zapobiegają zanieczyszczeniu zbiornika, ponieważ po przekroczeniu wyznaczonego poziomu gęstości automatycznie zamknie się w nich odpływ nominalny. Stopień oczyszczania ścieku przy przepływie nominalnym jest zgodny z wymogami specyfikacji technicznej PN – EN 858, a także z obowiązującymi przepisami prawa.

Z tego względu klienci nie muszą się przejmować i śmiało mogą zainwestować w takie urządzenie. Modeli separatorów jest kilka, co znaczy, że każdy ma okazję dobrać taki, jaki spełnia jego wymagania powiązane z użytkowaniem. Wybrane z nich mają by – pass, co zwiększa przepustowość nominalną. Oznacza to, że w przypadku intensywnych opadów deszczu pierwsza fala wód opadowych spłucze powierzchnie zaolejone i jest ona szybko oczyszczana w separatorze. Z kolei pozostała część wód po spiętrzeniu skierowana jest wprost do odbiornika, pomijając separator. Tego typu modele przeznaczone są jedynie do kanalizacji opadowej.