Tłumacząc z języka angielskiego słowo „fitness” otrzymuje się znaczenie, które można określić jako „bycie sprawnym”. Jednakże fitness w nowoczesnym pojęciu, to coś znacznie więcej. Świadczy ono szereg zachowań oraz zjawisk składających się na określony styl życia, dążenie do harmonijnego funkcjonowania osoby ludzkiej jako całości, jakiej nieodłącznymi oraz równorzędnymi składowymi są psychika oraz ciało. Fitness formułuje nie tylko sprawność fizyczną, ale wiarygodną ideologię.

Zakłada ona, iż człowiek zasługuje na odpowiednie samopoczucie, a do jego osiągnięcia pragnie paru czynników. Są one natury fizjologicznej, psychologicznej oraz cywilnej. Przesłanką optymalnego samopoczucia jest myśl oraz faktyczne posiadanie przez człowieka perfekcyjnej dla niego sprawności fizycznej. Uzyskać ja można poprzez różnorodna aktywność ruchową, dopasowana do płci, wieku oraz osobniczych właściwości jednostki ludzkiej. Ideologia fitness zakłada, że każdy jest obowiązkowy za doskonalenie działania swojego organizmu.

Fitness, przez konferencje oraz opracowania, wstępuje w sfery naukowe, będąc pojęciem szerszym aniżeli aerobic, którego początki narodziły się naturalnie z naukowych badań. Na dzień dzisiejszy aerobic stanowi jedną z części składowych fitness, ważną, jednakowoż nie jedyną, jakiej zadaniem jest zapewnienie człowiekowi optymalnej sprawności fizycznej. Od kiedy tak właściwie w całej euroatlantyckiej cywilizacji nastała moda na kościstą sylwetkę, różnego rodzaju eksperci podjęli szczególne wysiłki, by opracować efektywną receptę na osiągnięcie wymarzonego rezultatu, inaczej gibkiej figury.

Na szczęście, rozpowszechnianie ślicznego wyglądu połączone było z zachętą do podtrzymywania sprawności fizycznej i ogólnego zdrowia, wobec czego zalecenia oraz metody musiały być wielosegmentowe oraz zawierać: diety, ćwiczenia fizyczne, masaże, ćwiczenia relaksacyjne oraz antystresowe – więcej na silownia nowy sącz. Modna stała się gimnastyka ogólnorozwojowa, biegi terenowe, ćwiczenia wytrzymałościowe, pływanie. Jako podstawową formę gimnastyki rekreacyjnej wykreowano aerobik i to właśnie on uważany jest za pierwowzór dzisiejszego fitness.