Wszędzie musimy liczyć się z głównie dowodzącą osobą stworzonego przez nas zespołu. Jeżeli pracujemy wśród budowlańców, to pewnie mamy do czynienia z kierownikiem. Jednakże na takie najważniejsze stanowisko nieodzowne jest odpowiednie uprawnienie. Budownictwo chociaż rządzi się swoimi prawidłami, to pewna ustawa w art. 14, o 3 punkcie mówi kto ma okazję wykonywać ten zawód. Aby zdołać kierować robotami budowlanymi, na pewno powinniśmy posiadać tytuł inżyniera. Najprawidłowiej także byłoby mieć tytuł magistra, gdyż bez niego w pewnych sytuacjach nie zostaniemy przyjęci do tej pracy. Kierowanie zespołem budowlanym jest niezwykle ważne oraz odpowiedzialne, właśnie dlatego obowiązują wymogi na stanowisko.

Wobec tego do danej branży musi być ukończony właściwy kierunek inżynierski na studiach, i odbycie dwuletniej praktyki na miejscu budowy typu diarkom.pl – szczeliny dylatacyjne – wypełnianie i naprawa pęknięć. Czasem jednak udaje się jeżeli pracowaliśmy w sąsiedniej dziedzinie i posiadamy oceny korzystne za pracę lub ewentualnie praktyki. Mimo to wtenczas możemy być jeszcze wysłani na takie trzyletnie praktyki zaopatrujące. W przypadku uprawnień elektrycznych, musimy wykazywać wykształcenie, które pozwoli nam wykonywać daną pracę. Budownictwo jest dyscypliną o wielu dyspozycjach, do jakich niemniej jednak zatrudniani są stosowny ludzie. Wymogi są tutaj tak wysokie, iż obowiązują tu znaczne oraz wysokie funkcje techniczne, ukazujące pożądaną specjalizację danej osoby.

To naturalnie dzięki temu organ budowlany nada branża sprawdzonej osobie, nadającej się do tego zawodu. W cały tytuł zawodu wchodzą wzmiankowane uprawnienia oraz zakres tych uprawnień, ustalanych na zasadzie dokumentów wykształcenia. Wtedy też podejmowane są decyzje na jakie konkretne stanowisko w budownictwie, osoba może pełnić funkcję. Praktyki są ważnym zaświadczeniem tej sprawie i tym bardziej brana jest pod uwagę jej ocena oraz dzienniczek. Tak też narząd budowlany jest świadomy na ile stać danego budowlańca, jakie ma predyspozycje oraz czy czuje powołanie do zawodu. Upoważnienia budownicze nadawane są np. do instalacji. Zaświadczają o tym regulacje Ministra Gospodarki Terenowej oraz Ochrony Środowiska.