Merytoryczne wiadomości w temacie zaginięć, jakie podawane są na witrynie Zaginieni przed Laty powodują, że osoby interesujące się zagadnieniem zaginięć, tak samo rodzina, jak i pozostali, mają każdorazowo najświeższe wiadomości. Zaginięcia dotyczą jednocześnie wydarzeń w Polsce, jak i głośnych spraw zagranicą. Każdej sytuacji poświęcany jest odrębny post na stronie internetowej https://zaginieniprzedlaty.com/ i można spodziewać się, że wszystko będzie zaprezentowane szczegółowo bez pominięcia jakichkolwiek szczegółów. Każda sprawa jest precyzyjnie przedstawiona, a pozostałych wiadomości można poszukać w mediach społecznościowych.

Regularnie, w zakładce „Alert” pojawiają się aktualności o osobach, które zaginęły w ostatnim czasie. Publikowana jest niedługa zajawka na temat tego, co robiła osoba na jakiś czas przed zaginięciem, podany jest jej rysopis oraz wiadomości dodatkowe, jakie mogą być pomocne osobom postronnym w poszukiwaniu osoby zaginionej. W widocznym miejscu zamieszczone są też dane do kontaktu do Fundacji. Zaginieni Przed Laty to zespół wolontariuszy, którzy prospołecznie pomagają najbliższym osób uznanych za zaginione. Udzielają pomocy od 19 sierpnia 2016 roku, udzielając pomocy gdy tylko pojawi się zgłoszenie o zaginięciu. Warunkiem udzielenia pomocy jest zgłoszenie zaginięcia na policji.

Należy podać dużo detali związanych z zaginięciem. Wolontariusze zrobią dokładny wywiad środowiskowy oraz na jego bazie utworzą solidny tekst na zaprezentowanym blogu. Wszystkie artykuły udostępnione są również w social mediach i na forach krajowych, lokalnych oraz międzynarodowych, o ile do zaginięcia doszło podczas wyjazdu za granicą. Życzliwe podejście a także umiejętność posłuchania tego, co przeżywają osoby poszukujące powodują, że wolontariusze z Zaginieni Przed Laty będą kojarzyć się z teamem wartym zaufania. Osoby te bardzo wzorcowo współpracują z policją, a więc można oczekiwać tego, że będą na bieżąco o wszystkim informować zainteresowanych.