Mecenas najczęściej posiada upoważnienia nadane mu przez osobę, której interesów broni za pośrednictwem odpowiedniego upoważnienia na piśmie, lub ewentualnie złożonego apud acta, czyli przez stawiennictwo w sądzie. W ten sposób adwokaci są w stanie reprezentować swoich kontrahentów na rozprawie i w innych przedsięwzięciach ustawodawczych i administracyjnych. Wykonywanie zawodu adwokata opiera się na zasadzie wolności i niezależności. Zasady zaufania oraz godziwych stosunków dopasowują stosunki między kontrahentem a adwokatem, które to podlegają tajemnicy zawodowej.

Adwokat jest zobowiązany wobec swojego konsumenta, oraz powinien kierować procesem w sposób świadomy odpowiedzialności społecznej, w jakiej się znajduje. Powinien wykonywać własne powinności w sposób krytyczny oraz zrównoważony, co uwidocznia adwokat Bełchatów. Wszystko to ma na celu postępowanie pokoju społecznego, albowiem jest on współpracownikiem systemów sądowych danego kraju. W zależności od kraju, mecenasi są zrzeszeni w rozmaitych stowarzyszeniach.

W niektórych krajach istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z rad prawnych dla osób niemogących sobie pozwolić na adwokata. Tradycyjnie, adwokaci wykonywali swój zawód indywidualnie lub też w drobnych grupach. W Stanach Zjednoczonych, pod koniec XIX wieku, zaczęły się łączyć większe grupy. Tendencja ta prędko przedarła się do Europy, a potem do pozostałych państw; co sprawiło gigantyczny rozwój tego zawodu. Jako specjalny przykład, można wspomnieć o Francji, gdzie nawet dzisiaj, z nielicznymi wyjątkami, adwokaci pracują sami lub też w małych grupach.

W ogóle rzecz biorąc istnieje parę sposobów, w których prawnicy się organizują. Pierwsza forma organizacyjna polega na tym, iż wykonują zawód sami bądź w małych grupach. Drugi sposób polega na tym, że adwokaci dzielą ten sam budynek i razem opłacają wydatki jego utrzymania. Trzecią formą, obojętnie od wybranej struktury korporacyjnej, są kancelarie prawne, w jakich na ogół skupia się najogromniejsza część adwokatów, jacy wykonują znaczącą pracę na rzecz kraju, korporacji, rządu oraz osób. Z innej perspektywy, można oznajmić, że kancelarie prawne dzielą się na małe, średnie oraz obszerne.