W infrastrukturze kolejowej w dużych ilościach stosuje się podłoża kolejowe. Wykonywane niegdyś z drewnianych belek aktualnie zastępowane są szczegółami żelbetonowymi. Betonowe podłoża układane są poprzecznie do biegu toru. Za pomocą specjalnych przytwierdzeń następnie montuje się na nich szyny. Prefabrykaty kolejowe w postaci podkładów cechuje wielka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz odporność na czynniki fizyczne. Posiadają do tego nieduże przewodnictwo elektrycznie.

Renoma stosowania takich prefabrykatów sprawia też relatywnie niższa cena od podkładów drewnianych lub stalowych. Posiadają one też pewne wady. Są nimi kruchość oraz łatwość złamania przy złym montażu. Stosuje się je obecnie głównie na kolejach wąskotorowych. Wynika to z faktu na nacisk jaki jest na nie wywierany. W wymogach atmosferycznych nie powodują one jednak odkształceń oraz zapewniają prawidłowe wielkości toru. Montaż elementów polega na układaniu prefabrykatów obok siebie w stricte określonej odległości. Przy budowie mostów i estakad drogowych oraz kolejowych korzysta się z gotowych szczegółów. Stanowią one wygodne oraz trwałe rozwiązanie konstrukcyjne. Systemy typu Sterowanie ruchem kolejowym a także inne prefabrykaty użytkowane w miejscach o szczególnych obciążeniach ruchomych to pomiędzy innymi rozmaite belki mostowe. Wiele rodzajów takich prefabrykatów wykorzystywanych jest masowo przy budowie infrastruktury kolejowej.

Belki typu T posiadają określony rozstaw wynoszący 0,90 m. nazwa wynika z kształtu litery T w przekroju poprzecznym. Szerokość półki górnej w takich prefabrykatach jest stała, natomiast grubość bywa zmienna. Ma to miejsce na połączeniu ze średnikiem. Ważnym jest, iż wszelkie takie detale mają jednakowe wymiary półki górnej. Czoło takich belek także może przybierać przeróżny kształt. Bądź to rodzaj A czy też B. Stosowane są one w zależności od układów śmiało podpartych lub ewentualnie ciągłych i ramowych. Prócz tego producenci oferują prefabrykaty o wybranej długości, wielkości, dolnej szerokości detalów i takich parametrach jak objętość czy ciężar. Mogą posiadać ona też wygląd odwróconej litery T, przystosowanych do opierania prefabrykatów na podwalinie lub na klatkach.