Firmy na każdym rynku stoją dziś w obliczu zwiększonych i bardziej intensywnych wymagań dotyczących czyszczenia. Jako zarządca obiektu prawdopodobnie staniesz przed wyzwaniem znalezienia nowych sposobów na sprostanie tym wymaganiom bez zwiększania liczby personelu sprzątającego. Wymaga to innowacyjnych rozwiązań. Jednym ze sposobów pomocy pracownikom w spełnieniu tych nowych oczekiwań jest dodanie autonomicznego sprzętu czyszczącego.

Niezależne wyposażenie odciąża personel sprzątający od powtarzalnych i czasochłonnych zadań, takich jak odkurzanie, dzięki czemu można przenieść personel do obszarów w obiekcie, które wymagają bardziej szczegółowej uwagi. Przyziemne zadanie odkurzania jest męczące i zajmuje średnio od 1 do 3 godzin dziennej zmiany Twojego personelu sprzątającego.

Odkurzacze autonomiczne, zwane również odkurzaczami robotami, wykonują to czasochłonne zadanie i automatyzują je, dając zespołowi więcej czasu na skupienie się na ważniejszych zadaniach związanych z czyszczeniem i dezynfekcją. Zintegrowanie zautomatyzowanego odkurzacza w zakładzie pozwoli Ci cieszyć się kilkoma korzyściami, w tym zwiększoną konsystencją czyszczenia i wydajnością pracowników. W tym artykule i filmie omówimy korzyści, jakie odniesiesz po dodaniu zrobotyzowanego sprzętu czyszczącego do Twojego obiektu.

Korzyści z autonomicznego podciśnienia

Przenieś zasoby sprzątania. Tradycyjnie personel sprzątający musi poświęcić trochę czasu na uruchomienie komercyjnego odkurzacza na czas trwania procedury czyszczenia. Jednak w pełni autonomiczne odkurzacze nie wymagają obsługi maszyny przez personel. Wszystko, co musi zrobić Twój zespół sprzątający, to włączyć maszynę, a Twoi pracownicy mogą pozostawić maszynę do czyszczenia, korzystając z jednej z zaprogramowanych tras.

Odciążając rutynowe i powtarzające się zadania odkurzania, możesz ponownie rozmieścić personel, umożliwiając im wykonywanie innych zadań związanych ze sprzątaniem. Dodatkowo, po potwierdzeniu wstępnych tras, potrzeba bardzo niewiele szkoleń dla pracowników. Nowi pracownicy mogą obsługiwać maszynę za dotknięciem przycisku, co obniża czas i koszty szkolenia.

Zwiększenie konsystencji czyszczenia. Dzięki możliwości przechowywania wielu unikalnych tras sprzątania autonomiczne odkurzacze oferują sposób na standaryzację i zapewnienie spójnych wyników odkurzania. Dzięki standaryzacji tras i ustawień odkurzania możesz ostatecznie oczekiwać tego samego poziomu czystości za każdym razem.N iektóre maszyny mogą korzystać z mapowania typu „ucz i powtórz”. Dzięki tej funkcji wystarczy raz użyć odkurzacza, aby odkurzyć pomieszczenie, a od tego momentu będzie działać samodzielnie tą samą trasą, z tymi samymi ustawieniami czyszczenia.

W przeciwieństwie do personelu sprzątającego, odkurzacze autonomiczne nie odbiegają od wybranej ścieżki sprzątania, chyba że występuje przeszkoda lub podobny problem. Każda trasa będzie wykonywana za każdym razem dokładnie tak samo, więc możesz spodziewać się takiego samego poziomu czystości.

Sprawdź poprawność zadań

Trasa sprzątania. W tej chwili ludzie, którzy wchodzą lub zajmują Twój budynek, nigdy nie byli bardziej zaniepokojeni zdrowiem i bezpieczeństwem Twojego obiektu. Wiele osób prosi o dowód, że określone czynności sprzątania są konsekwentnie wykonywane. Odkurzacze autonomiczne mogą oferować programy, które mogą pomóc w zapewnieniu zainteresowanym stronom potwierdzenia przeprowadzonego czyszczenia.

Systemy mają sposób na wyświetlanie wskaźników wykorzystania, zarządzanie trasami sprzątania i uzyskiwanie danych potwierdzających odkurzenie obszaru.Nie tylko będziesz w stanie zweryfikować, gdzie, kiedy i w jaki sposób obszar był sprzątany, ale będziesz także mógł przeglądać dane analityczne, aby poprawić wydajność i skuteczność odkurzania.

Pokonaj wyzwania kadrowe. Absencja i znalezienie wykwalifikowanego personelu sprzątającego było i prawdopodobnie pozostanie powszechnym problemem. Kiedy nie możesz znaleźć personelu sprzątającego lub niektórzy pracownicy wzywają na cały dzień, odkurzanie jest często pierwszym zadaniem, które jest opóźniane lub nawet pomijane, aby dostępny personel mógł skoncentrować się na ważniejszych procedurach.

Integracja automatyzacji w Twojej placówce może zagwarantować, że podstawowe zadania, takie jak odkurzanie, będą nadal wykonywane, nawet przy braku personelu. Zwiększone częstotliwości czyszczenia. W przeciwieństwie do pracowników, którzy zazwyczaj muszą wykonać kilka procesów sprzątania w ciągu dnia, autonomiczne maszyny są przeznaczone do jednego konkretnego zadania, takiego jak odkurzanie, przez całą zmianę sprzątania. Kiedy maszyna musi skoncentrować się tylko na jednym zadaniu sprzątania przez całą zmianę sprzątania, może sprzątać dłużej, niż personel zwykle byłby w stanie skoncentrować się na odkurzaniu.

Zapewnij mieszkańcom spokój ducha

Postrzeganie jest rzeczywistością. Jak wspomniano, autonomiczne odkurzacze mogą działać przez cały dzień. Uruchamianie maszyny w godzinach szczytu może pomóc pokazać użytkownikom budynku, że podejmowane są dodatkowe kroki, aby zapewnić, że budynek jest zdrowszy i bezpieczniejszy. Co sprawia, że jesteśmy postrzegani na porządnych, czystych ludzi, a to jest ważne w dzisiejszych czasach.

Końcowe przemyślenia: Automatyzacja będzie ostatecznie jednym z najlepszych sposobów pomocy firmom, takim jak Ty, w dostosowaniu się do nowych, zwiększonych wymagań dotyczących czyszczenia i dezynfekcji. W przeszłości automatyzacja była trudna do przyjęcia, ponieważ pracownicy postrzegali autonomiczne maszyny jako roboty, które odbierały im pracę, tworząc ogromną barierę wejścia.

Po więcej informacji sięgnij na stronę https://www.olsztyn.com.pl/artykul,czy-odkurzacz-bezprzewodowy-przydaje-sie-w-domu,33187.html